barxorg :: heimesnekra

:: luftgevær   norsk english

luftgevær og -pistol e moro, modifiserte slike e dobbelt så moro!
blinkskyting_02
blinkskyting
slavia_620
kongsberg_vaapenfabrikk_m-51_dioptersikte
alkanna_tinctoria
blinkskyting_03
blinkskyting_02
blinkskyting
paaske_06
paaske_05
innskyting
underveis
hun_skyter
kulefanger_04
kulefanger_03
kulefanger_02
kulefanger
aalfoten_09
aalfoten_10
aalfoten_12
aalfoten_11
skytterstevne_05
skytterstevne_04
skytterstevne_03
skytterstevne_02
skytterstevne