b a r x o r g

  • ...
eg kjenner ande av den kalde snjo
som isnar underleg i barm og blod.
men enn fell solglans over grøne flæ
i kalde skugge av den blåe bræ.