:: heimesnekra

takrosetter

moderne takrosetter: firkantet, ingen paralelle sider.

merkingen rosetter er like.
takrosett
takrosett_og_lampe