:: heimesnekra/hjemmelaget   norsk english

kabelskjuler

kabelruska bak av-benken var uryddelig, ergo måtte den skjules.
(klikk på bildene for å se bedre ...)
kabelskjuler
kabelskjuler_02