b a r x o r g

- vitlaus mann
vaker all natti
tenkjer både upp og ut.
han er trøytt og mod
når morgonen kjem,
og alt er flokut som fyrr.