b a r x o r g

- fram paa vetteren stundom han tenkte: giv eg var i eit varmare land! men naar vaarsol i bakkarne blenkte, fekk han hug til si heimlege strand.