b a r x o r gspar ikkje mjøden,
men med måte du drikk;
seg det som tarvst eller teg!
ikkje nokon
neise deg kann
for du tidleg vil kvile um kveld.